Resultat:

Provets bästa hund – Hälluddens Anni, äg. Anders Persson, Forsa

2:a –  Hummelmoras Svea, äg. Thomas Calissendorf, Sala

3:a – Rondodrevets Sako, äg. Peter Karlsson, Storvik

AbyGard_20160806
Från vänster 2:an Hummelmoras Svea, 1:an Hälluddens Anni och 3:an Rondodrevets Sako