Ordförande
Utställningsansvarig
Ulrica Johansson 070-584 02 43 utstallning@gavleborgtaxklubb.se
drevprov@gavleborgtaxklubb.se
Vice ordförande
Sekreterare
Therese Hedström sekreterare@gavleborgtaxklubb.se
Kassör Anneli Hillman kassor@gavleborgtaxklubb.se
Ledamot André Ekholm
Ledamot
Viltspårsansvarig
Catharina Smålänning 070-214 53 97 viltspar@gavleborgtaxklubb.se
Suppleant Alexander Alenius drevprov@gavleborgtaxklubb.se
Suppleant Jessica Söderberg