Ordförande
Utställningsansvarig
Ulrica Johansson 070-584 02 43 utstallning@gavleborgtaxklubb.se
drevprov@gavleborgtaxklubb.se
Kassör Anneli Hillman kassor@gavleborgtaxklubb.se
Ledamot André Ekholm
Ledamot
Viltspårsansvarig
Catharina Smålänning 070-214 53 97 viltspar@gavleborgtaxklubb.se
Suppleant Therese Hedström
Suppleant Jessica Söderberg