RESULTAT från klubbmästerskapet i Årsunda

10 st hundar kom till start och 8 gick till 1:a pris!

Klubbmästare/provets bästa hund
Källstigens Lisa, 50 Ep, ägare Anders Persson, Forsa

2:a Vansjöborgens Atleter, 46 Ep, ägare Fredrik Eriksson, Forsa
3:a Pankbodalens Molly, 46 Ep, ägare David Pettersson, Gävle

 

kallstigens_lisa_2014
Klubbmästare 2014 Källstigens Lisa

KOLMILANS LILLAN SE35538/2011 e SE J(D)CH Källstigens Gösta S46347/2006 u SE U(DV)CH SE J(D)CH Oppstus Alice S43349/2003 Äg: Magnus Ström, Iggesund. 20/10. Domare: Eriksson Sten-åke. Upptag på okänt som hunden driver i 13 min. Bryter och återvänder. Inget mera upptag. Provet avslutas 11,10. Pejlförsedd. Okänt 13

Ep: 3(2) – 2(3) / 0 – 0 – 0 / 0 – 0 / 4 – 4 – 2 = 15
Dpr: 0:a

J KÄLLSTIGENS LISA SE23759/2011 e NO J(D)CH SE J(D)CH NO U(D)CH SE U(D)CH Finnelia’s Tim N03984/06 u SE J(D)CH Källstigens Garbo S46344/2006 Äg: Anders Persson, Forsa. 20/10. Domare: Eriksson Sten-åke. Släpp 1: Rå synligt 2 ggr, kopplas på löpan efter 62 min tapptfritt drev. Släpp 2: Upptag på rå som ses 2 ggr under drevet med hunden ca: 2 min efter, båda gångerna. Klarar av en mycket besvärlig tappt på ett föredömligt sätt. Bra kontakt med föraren under sök. Provet avslutas 12,00. Pejlförsedd. Rå 62, Rå 65(6)

Ep: 4 – 5(3) / 5(6) – 5(6) – 6 / 5 – 6(1-6) / 5 – 4 – 5 = 50
Dpr: II Rå, II Rå

JAKTGLÄNTANS ACKE SE42123/2012 e SE J(D)CH Kolmilans Isac S27800/2008 u SE J(D)CH SE VCH Torbax Diva S30770/2008 Äg: Åke Lundberg, Hedesunda. 20/10. Domare: Kom ej till start.

Ep: 0 – 0 / 0 – 0 – 0 / 0 – 0 / 0 – 0 – 0 = 0
Dpr: 0:a

VANSJÖBORGENS ATLE S15028/2009 e SE J(D)CH Drivjärnets Scott S28609/2003 u SE J(D)CH Oppstus Bim S67729/2004 Äg: Fredrik Eriksson, Forsa. 20/10. Domare: Granström Ulf. Efter ett kort slagarbete upptag. Går i stora bukter efter 39 min, Smaldjur observeras. Hunden 2 min eftre. Fem minuter senare ny obs och efter ytterligare fem minuter obs igen! Hunden 2 min efter. Nytt släpp där hunden har slag vid ett par tillfällen utan att resa djur. Provet avslutas 11,35. Pejlförsedd. Rå 66

Ep: 4 – 4(3) / 5(6) – 5(6) – 5(7) / 5(4) – 5(6) / 4 – 4 – 5(3) = 46
Dpr: II Rå

SE J(D)CH TORSHOLMENS FIA-LOTTA SE37923/2010 e NORD J(D)CH SE VCH SE U(DV)CH Brunnbyåsens Djungelvrål S65073/2004 u SE J(D)CH Torsholmens Tuva S13361/2005 Äg: Rolf Lingvall, Bergby. 20/10. Domare: Granström Ulf. Söker ut snabbt. Upptag och drev som går i stora bukter över åkermark mellan skogsholmar. Ensam rå obs efter 55 och 60 min. Nytt släpp rå obs efter 15 min och 19 min. Stor get. HUnden bryter och återvänder snabbt. Tredje släppet ger upptag och drev ut över åkrar. Hunden bryter efter 18 min drev. Provet avslutas 10,50. Pejlförsedd. Rå 63, Rå 36, Okänt 18

Ep: 4(8) – 4(3) / 5(6) – 5(6) – 4 / 5(1-6) – 4 / 4(1) – 4 – 5 = 44
Dpr: II Rå

UTORAX BELLE SE30688/2010 e SE J(D)CH Skott S51862/2006 u SE J(D)CH Rakel S18565/2007 Äg: Anders Brant, Bjuråker. 20/10. Domare: Thomas Sturesson. Hunden tar upp rå som går på lång skjuts direkt. Hör henne driva på ganska långt håll. Kommer ikapp efter full tid, då hon också lägger av. Drev 2: Går och väcker ganska rikligt på slag. Tar sen upp rå som sågs efter 15 min. Blir sen tappt vid en mindre bäck. Skäller en del på tappten. Hittar sen spåret driver till full tid men är då långt efter. KOmmer på inkallning på nära håll. Provet avslutas 12,15. Pejlförsedd. Rå 65, Rå 60

Ep: 3 – 4(7) / 5 – 5 – 5(6) / 4 – 4(1) / 5 – 4 – 5 = 44
Dpr: II Rå, II Rå

SE VCH SE J(D)CH BRUNNBYÅSENS CHAMPIS SE43736/2010 e NORD J(D)CH SE VCH SE U(DV)CH Brunnbyåsens Djungelvrål S65073/2004 u Sönnarönas Cv Yippi S30319/2006 Äg: Carl-fredrik Elson, Gävle. 20/10. Domare: Thord Andersson. Direkt efter upptaget drog drevdjuren ut över stora åkrar mot en bred å. Följde ån en bit för att sedan fortsätta i en vid bukt mot upptagsplatsen där det sedan buktade. Hunden kopplades på drevlöpan och var då 2 min efter två drevdjur. Provet avslutas 11,15. Pejlförsedd. Rå 95

Ep: 4 – 4 / 5 – 5(6) – 5 / 4 – 5 / 4 – 4 – 5 = 45
Dpr: I Rå

PANKBODALENS MOLLE SE13773/2012 e SE VCH Pankbodalens Zico S52900/2007 u Pankbodalens Ejja S61176/2005 Äg: David Pettersson, Gävle. 20/10. Domare: Thord Andersson. Fint buktande drev med bra kontakt. Rå med kid sågs med hunden 1 minuter efter. Hunden kopplas vid upptagsplatsen efter 60 min drev. Drev 2: Hunden kopplas på slag. Provet avslutas 15,15. Pejlförsedd. Rå 61

Ep: 4 – 4 / 5 – 5(6) – 5 / 5 – 5 / 4 – 4 – 5 = 46
Dpr: II Rå

SEJCH SE VCH SEUCH SKOGSRÅA’S IZAC SE46588/2011 e INT J(D)CH NORD J(D)CH NO VCH SE VCH Kvilestads Fibbe N10367/07 u SE VCH SE U(DV)CH NO UCH SE J(D)CH C.I.B Skogsråa’s Astrid S19065/2007 Äg: Torbjörn Nässlander, Årsunda. 20/10. Domare: Eddie Larsson. Upptag 07,46 drev till full tid och kopplas på avspårat rå. Förflyttning och nytt släpp. Lyckas ej driva vilt. Nytt slag och upptag på okänt djur till 11.01 då hunden lägger av. Provet avslutas 11,30. Pejlförsedd. Rå 61, Okänt 22

Ep: 5 – 5 / 4 – 4 – 4 / 5 – 4 / 3 – 4 – 5 = 43
Dpr: II Rå

TORSHOLMENS JIM-HARDY SE37921/2010 e NORD J(D)CH SE VCH SE U(DV)CH Brunnbyåsens Djungelvrål S65073/2004 u SE J(D)CH Torsholmens Tuva S13361/2005 Äg: Per-olov Rehnvall, Kilafors. 20/10. Domare: Nässlander Torbjörn. Släpp och hunden söker ut och återkommer med jämna mellanrum. Slag på synligt råget med killing, buktar bra i början men drar iväg upp på skogen. HUnden håller tiden ut. Hundföraren tar den på löpan. Provet avslutas 11,00. Pejlförsedd. Rå 70

Ep: 4 – 4 / 5 – 5 – 4 / 5 – 4 / 5 – 4 – 4 = 44
Dpr: II Rå

UTORAX AMOS SE25085/2010 e SE J(D)CH SE U(D)CH Alarps Conrad S36154/2003 u SE J(D)CH Törnevallens Utopi S47812/2007 Äg: Jan Eklund, Gävle. 20/10. Domare: Nässlander Torbjörn. Hunden släpptes och sökte ut och gick på slag i stort sett hela provtiden, men inget upptag. Pejlförsedd.

Ep: 3 – 3 / 0 – 0 – 0 / 0 – 0 / 3 – 3 – 3 = 15
Dpr: 0:a