. Det ska fortfarande vara ett ordinarie drevprov.
. Antalet deltagare vid själva SM: 10st + fjolårets vinnare (som är
direktkvalificerad). Varje enskild hund får endast deltaga max 3 gånger.
. Antalet domare ska vara 2 st / hund (totalt 22st).
. Varje lokalklubb som önskar anmäler en (1) hund (klubbens bästa enligt regler
nedan):
Varje hund måste ha startat minst 4 ggr och de senaste 4 resultaten räknas, minst 2
av resultaten ska vara från drevsäsongen före gällande SM och minst 1 av resultaten
ska vara på ordinarie drevprov. Proven får tas i vilken lokalklubb som helst inom
SvTK. Sämsta provresultatet räknas bort, vilket gör att de 3 bästa provresultaten
räknas. Ett resultat från ordinarie prov måste dock alltid ingå i de tre (3)
slutresultaten.

. HS väljer ut de 10 ordinarie deltagarna, övriga hundar blir reserver i
poängordning. Vid samma poäng erhåller den äldsta hunden företräde, detta
gäller både vid uttagning och resultaträkning gällande SM-placeringar. HS
förbehåller sig fri prövningsrätt.
. Tävlingsdag: Den första måndagen i November.
. Ekonomi: De arrangerande klubbarna bestämmer själva anmälningsavgift och
om en (1) eller två (2) nätters logi ingår i denna. SvTK/HS bidrar med 20 000:-/
drev-SM.
. Sponsorer: SvTK:s sponsorer f.n Agria och Severa Pet Foods ( Eukanuba) skall
användas som de enda sponsorerna i sina kategorier, i övrigt är det fritt val för
lokalklubbarna att välja.
. Lokalklubbarna skall senast den 1 maj anmäla sin representant för årets drev-
SM till HS. Anmälan skall åtföljas av åberopade handlingar. För sent inkomna
anmälningar kommer att återsändas till klubben, poststämpelns datum gäller.

. Val av SM-arrangörer: Tillsvidare gäller den turordningslista som används sen
tidigare.