Ett årligt pris till den tax som erövrat bästa sammanlagda poängsumma på av Gävleborgs Taxklubb anordnade prov. Vid utdelning av priset ska höga meriter i såväl exteriöra som jaktliga egenskaper i kombination vara vägledande.

OBS! Endast starter på av Gävleborgs Taxklubb anordnade prov får tillgodo räknas.

Statuter för priset som Årets Gävleborgstax instiftat 2008.

Rätt att deltaga:
Taxar. Oavsett kön, storlek och hårlag, tillhörande medlem i Gävleborgs Taxklubb äger rätt om priset på av GÄTK arrangerade tävlingar.

Tävlingstid:
Kalenderår, varvid bästa sammanlagda poäng från samtliga tävlingsvarianter får tillgodoräknas, dock föreligger ej krav på poäng från samtliga tävlingsvarianter.

Poängberäkning:

UTSTÄLLNING:
Certifikat eller CK  -10p
Excellent  ukl, jkl, ökl, -7p
Hp vet, kl-7p

DREVPROV:
1: a pris  -10 p
2: a pris  -7 p
3: e pris  -5p

GRYTPROV:
Godkänt grytjaktprov – 10p
Godkänt grytanlagsprov – 7p
Godkänt grytkaraktärsprov – 3p

VILTSPÅRPROV:
1:a öppenklass -7 p
Godkänt anlagsprov – 3p

Vid lika poäng avgör jaktprovsmeriterna i följande ordning – drev – gryt och spårprov och i andra hand utställningsmeriterna.

2010 – Nillas Castor Biggles Lady
2011 – Nillas castor Biggles Lady
2012 – Brunnbyåsens Champis
2013 – Skogsråa’s Izac
2014 – Opheras Kajsa Kavat
2015 – Opheras Kajsa Kavat