Rörligt prov 1/10 – 31/12 2022 och 1/1 – 31/1 2023

Anmälan senast 7 dagar före start

Ordinarie drevprov – 26 november 2022

Pga få platser så riktar vi in oss först och främst på de hundar som saknar ett ordinarie prov för championat. Men andra hundar får anmäla sig också.

Klubben förbehåller sig rätten att neka när max antal anmälningar har inkommit.

Anmälan senast 19/11 2022.

För information och anmälan:

E-post: drevprov@gavleborgtaxklubb.se

Info: Ulrica Johansson, 070 5840243

Kostnad:
200 kr till klubben
200 kr till domaren vid start plus ev. resersättning

Bankgironummer 857-3859
Swishnr 123 434 93 61 OBS! Nytt Swishnummer!

Anmälningsblankett i excel-format finns att ladda ner ==> här