Rörligt prov 1/10 – 31/12 2023 och 1/1 – 31/1 2024

Anmälan senast 7 dagar före start

Ordinarie drevprov  26 – 27 oktober 2023

Pga få platser så riktar vi in oss först och främst in oss på klubbens medlemmar. Men i mån av plats är medlemmar i andra klubbar välkomna också.

Klubben förbehåller sig rätten att neka när max antal anmälningar har inkommit.

Anmälan senast 19/10 2023.

För information och anmälan:

E-post: drevprov@gavleborgtaxklubb.se

Info: Lars Holm, 070 724 50 59

Kostnad:
300 kr till klubben
300 kr till domaren vid start plus ev. resersättning

Swishnr 123 434 93 61 OBS! Nytt Swishnummer!

Anmälningsblankett i excel-format finns att ladda ner ==> här