Den 26/11 2022 kommer klubben ha ett ordinarie drevprov.

Pga få platser så riktar vi in oss först och främst på de hundar som saknar ett ordinarie prov för championat. Men andra hundar
får anmäla sig också.
Klubben förbehåller sig rätten att neka när max antal anmälningar har inkommit

Anmälan senast 19/11 till
Ulrica Johansson
070 5840243 eller drevprov@gavleborgtaxklubb.se

ORDINARIE DREVPROV GÄVLEBORGSTAXKLUBB