bildviltsparRörliga viltspår 1/4 – 30/9 2018

Anmälan senast 7 dagar före provet till viltspåransvarig.

Ordinarie viltspår 2018

OBS! Ändrat datum! 13 maj 6 maj, Västerbo. Sista anmälan 1 maj.
2 juni, Alfta. Sista anmälan 23 maj.
30 juni, Västerbo Nattprov. Sista anmälan 20 juni.
11 augusti, Åby Gård provet. Sista anmälan 1 augusti.

För information och anmälan till samtliga prov:
Göran Dahlin
Pukslagarvägen 57, 804 32 GÄVLE
070 – 323 81 30, e-post: g-dallas@comhem.se

Arbetsgruppen:
Göran Dahlin, viltspåransvarig
Yvonne Sundberg

Kostnad:
200 kr till klubben
150 kr till domaren

Bankgironummer  857-3859
Swishnr 123 434 93 61 OBS! Nytt Swishnummer!

Anmälningsblankett (ny från och med 2018-05-25):
excel-format finns att ladda ner ==> här
.pdf-format finns att ladda ner ==> här

Ange hundens NAMN och REGNR på inbetalningen inget annat!

Nya regler för viltspår från och med 2017-01-01: Regler för viltspår och utbildning av viltspårdomare.

Nya uttagnings rutiner för SM from 2012
Uttagningarna kommer att ske samma kalender år:
Uttagning 1 – majprovet VÄSTERBO
Uttagning 2 – juniprovet ALFTA