bildviltsparRörliga viltspår 1/4 – 30/9 2019

Anmälan senast 7 dagar före provet till viltspåransvarig.

Ordinarie viltspår 2019

5 maj, Västerbo. Sista anmälan 26 april
1 juni, Alfta. Sista anmälan 24 maj
6 juli, Västerbo Nattprov. Sista anmälan 24 juni
10 augusti, Åby Gård provet. Sista anmälan 2 augusti

För information och anmälan till samtliga prov:
Göran Dahlin
Skolvägen 1B, 818 30 Valbo
070 – 323 81 30, e-post: viltspar@gavleborgtaxklubb.se

Arbetsgruppen:
Göran Dahlin, viltspåransvarig

Kostnad:
200 kr till klubben
150 kr till domaren

Bankgironummer  857-3859
Swishnr 123 434 93 61 OBS! Nytt Swishnummer!

Anmälningsblankett (ny från och med 2018-05-25):
excel-format finns att ladda ner ==> här
.pdf-format finns att ladda ner ==> här

Ange hundens NAMN och REGNR på inbetalningen inget annat!

Nya regler för viltspår från och med 2017-01-01: Regler för viltspår och utbildning av viltspårdomare.

Nya uttagnings rutiner för SM from 2012
Uttagningarna kommer att ske samma kalender år:
Uttagning 1 – majprovet VÄSTERBO
Uttagning 2 – juniprovet ALFTA