bildviltsparRörliga viltspår 1/4 – 30/9 2020

Anmälan senast 7 dagar före provet till viltspåransvarig.

Ordinarie viltspår 2020

INSTÄLLT! 9 maj, Årsundaprovet. 1:a uttagning SM. Sista anmälan 24 april
INSTÄLLT! 7 juni, Alfta. 2:a uttagning SM. Sista anmälan 22 maj
INSTÄLLT! 4 juli, Hilleprovet Nattprov. Sista anmälan 28 juni

För mer information och anmälan till samtliga prov:
e-post: viltspar@gavleborgtaxklubb.se

Anmälan till viltspår:
E-post: viltspar@gavleborgtaxklubb.se

Kostnad medlem i Taxkubben:
200 kr till klubben
150 kr till domaren

Kostnad icke-medlem i Taxkubben:
250 kr till klubben
150 kr till domaren

Bankgironummer  857-3859
Swishnr 123 434 93 61 OBS! Nytt Swishnummer!

Anmälningsblankett (ny från och med 2018-05-25):
excel-format finns att ladda ner ==> här
.pdf-format finns att ladda ner ==> här

Ange hundens NAMN och REGNR på inbetalningen inget annat!

Nya regler för viltspår från och med 2017-01-01: Regler för viltspår och utbildning av viltspårdomare.

Nya uttagnings rutiner för SM from 2012
Uttagningarna kommer att ske samma kalender år:
Uttagning 1 – majprovet VÄSTERBO
Uttagning 2 – juniprovet ALFTA