Ordförande
Drevprovsansvarig
Torbjörn Nässlander 070-548 69 17 torbjorn.nasslander@live.se
Vice ordförande
Viltspårsansvarig
Göran Dahlin 026-19 04 04, 070-323 81 30  g-dallas@comhem.se
Sekreterare
Utställningsansvarig
Anneli Hillman 026-99494, 0708-687474 anneli.hillman@telia.com
Kassör Pär Lindroth 026- 29 11 09, 070-308 11 09 par.lindroth@hos.sandnet.se
Ledamot Kimmo Airaksinen 010 – 467 79 93 kimmo.airaksinen@storaenso.com
Suppleant Thord Andersson 070-340 18 42 thord.andersson@mellanskog.se
Suppleant Johan Bonnevier 073-655 01 97 johanbonnevier@outlook.com