Rörligt prov 1/10 – 31/12 2018 och 1/1 – 31/1 2019

Anmälan senast 7 dagar före start

Årsundaprovet – Klubbmästerskap 29 – 30/10 2018

För information och anmälan:

Torbjörn Nässlander
Lindornavägen 16,  810 22 Årsunda
070-548 69 17, e-post: torbjorn.nasslander@live.se

Kostnad:
200 kr till klubben
200 kr till domaren vid start plus ev. resersättning

Bankgironummer 857-3859
Swishnr 123 434 93 61 OBS! Nytt Swishnummer!

Anmälningsblankett i excel-format finns att ladda ner ==> här