Rörligt prov 1/10 – 31/12 och 2017 1/1 – 31/1 2018

Anmälan senast 7 dagar före start

Årsundaprovet – Klubbmästerskap 23 – 24/10 2017

För information och anmälan:

Torbjörn Nässlander
LINDORNAVÄGEN 17,  810 22 ÅRSUNDA
070-548 69 17, e-post: torbjorn.nasslander@live.se

Kostnad:
200 kr till klubben
200 kr till domaren vid start plus ev. resersättning

Bankgironummer 857-3859
Swishnr 123 237 00 21

Anmälningsblankett i excel-format finns att ladda ner ==> här