Rapport från årsmötet

Nu är årsmötessidan uppdaterad med ett justerat årsmötesprotokoll. Vi tackade också av den avgående ordföranden Torbjörn Nässlander och hälsade vår nya ordförande Kimmo Airaksinen välkommen! Efter sedvanliga mötesförhandlingar serverades kaffe och kaka/smörgås och vandringspriser och priser till taxar delades ut.