Från och med fredag 25 maj 2018 träder EUs nya dataskyddsförordning GDPR i kraft. GDPR gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter. Den sätter individen i förarsätet medan det åligger företagen och organisationerna att säkerställa efterlevnaden av den.

Från och med 25 maj 2018 gäller därmed ny anmälningsblankett.

Från och med den 25 maj 2018 får vi inte ta emot anmälningsblanketter utan den uppdaterade texten och det är ej heller tillåtet att ta emot anmälningar via mail eller liknande.

Utan undantag måste alla anmälningar som tas emot vara på den nya blanketten.

Anmälningsblanketter:
excel-format finns att ladda ner ==> här
.pdf-format finns att ladda ner ==> här

 

Mer info om GDPR finns på Svenska Kennelklubbens hemsida för den som har frågor eller vill läsa mer. https://www.skk.se/pub

 

Ny anmälningsblankett från och med 2018-05-25